Hur länge håller ett öppnat PerfectDraft-fat?

Kim Updated by Kim

När fatet en gång öppnats håller det i 30 dagar, förutsatt att det hålls kyld under denna tid i öltappen.

Siffran på LCD-skärmen visar hur många dagars hållbarhet som finns kvar.

How did we do?

Jag har inte använt min öltapp under flera dagar, är det säkert att dricka det öppnade faten som redan finns i?

Contact