Läckage av öl eller kondenserat vatten😭

Robert Updated by Robert

Läckage av öl eller kondenserat vatten😭

Läckage av öl eller kondens kan ha flera orsaker:

🔦 Munstycket är fortfarande blött.

Att 5 till 10 droppar kommer ut ur munstycket är helt normalt😉

Efter tappningen kommer det återstående ölet att droppa ut från munstycket och ner i droppbrickan. Töm och rengör droppbrickan dagligen.

🔦 Kontinuerligt droppande från kranen.

Det verkar som om röret är skadat😰.

För att åtgärda detta måste du byta ut röret, ta ut fatet och gör detta över ett handfat, då öl fortfarande kan läcka från fatet.

Koppla sedan tillbaka fatet på nytt med en ny slang. 

🔦 Det finns vatten i kylskåpet.

Det här problemet kan orsakas av kondensering.

Men oroa dig inte, en viss kondensering är helt normalt.

Vattenånga finns alltid i luften och kondenserar när den kyls ner i skåpet.

Se till att rengöra med en trasa vid behov. Om mängden kondens är för stor, kontrollera att dörren alltid är ordentligt stängd och att dörrtätningen inte är skadad.

Om dörrtätningen är skadad, kontakta din lokala distributör 👨🔧help-se@perfectdraft.com👨🔧.

How did we do?

Kylningen fungerar inte🥵

Contact