Modifiera en beställning

Antongiulio Mancuso Updated by Antongiulio Mancuso

Tyvärr så finns det ingen möjlighet att modifiera en bekräftad beställning.

Detta innebär att man varken kan lägga till, ta bort eller byta ut en produkt.

Det finns då två möjligheter:

  1. Annullera beställningen

Detta kan du göra snabbt och enkelt via ditt användarkonto!

Det kan dock hända att beställningen redan är under förberedelse och du måste du kontakta oss, så finns det kanske en möjlighet att vi kan annullera beställningen manuellt.

  1. Lägga en ny beställning

Om beställningen inte kan annulleras och du ändå vill lägga till varor, så måste du lägga en ny beställning

How did we do?

Hur kan man se om rabatten gick igenom på beställningen?

Var hittar jag fakturan/kvittot för min beställning?

Contact