Hur länge håller sig ölet?

Robert Updated by Robert

Hur länge håller sig ölet?

🔦 Ölet håller sig färskt i 30 dagar.

🔦 För att avgöra ölets färskhet, anslut dig till appen för en daglig nedräkning från 30😉.

How did we do?

Behålla temperaturen på min öl.

Vilken temperatur ska jag ställa in min dispenser på?

Contact