Jag köpte en PerfectDraft Dispenser men jag fick inga tuber

Kim Updated by Kim

Detta är normalt, då tuberna medföljer varje fat, och inte med öltappen.

How did we do?

Contact