Ölen smakar konstigt/illa

Kim Updated by Kim

Det kan finnas flera orsaker:

  • Fatet har inte använts på ett tag (men öltappen var fortfarande på)

Rensa tappkranen och tuben, servera ett glas för att se till så att varken färgen eller konsistensen ändrats.

Ser allt bra ut och hållbarhetsindikatorn visar en grön siffra, så ska det inte vara några problem att konsumera!

  • Det använda glaset var inte tillräckligt rent

Rengör noggrant glaset med varmt tvålvatten och skölj det sedan med kallt vatten för att ta bort tvål eller fettrester.

  • Bäst före-datumet har passerat

Detta hittar du på baksidan av fatet. Även om det skulle ha passerat för någon månad sedan så kan du fortfarande dricka det, dock så kan ölen ha förlorat en del av sitt näringsvärde och sin smak.

  • Fatet har varit öppnat i mer än 30 dagar.

Ett öppnat fat håller i 30 dagar, så länge denna är ikopplad i maskinen eller förvaras i kylen. '

  • Öltappen har inte ständigt varit ikopplad

Ett öppnat fat måste alltid hållas kyld i antingen maskinen eller kylskåpet.

Har du kopplat ur maskinen under en längre tid, så är det bra att ta sig en titt på kvaliteten av ölen innan du tänker dricka den.

  • Tappkranen har inte rengjorts väl nog

Tappkranen bör rengöras regelbundet med varmt vatten, mellan varje byte av fat och om du inte använder öltappen under några dagar.

  • Tuben har inte bytts ut

Av hygieniska skäl är det viktigt att byta ut tuben varje gång du byter fat. Då ölrester kan fastna i tuben och avger då en otrevlig smak.

How did we do?

Ölen på fat smakar inte likadant som på flaska.

Ölen är platt

Contact