Min öl är för varm🌞

Robert Updated by Robert

Min öl är för varm🌞

Detta problem kan orsakas av fyra saker:

En trolig orsak kan vara att fatet behöver mer tid för att regleras till rätt temperatur🤒. 

🔦 Du kan lösa detta problem genom att vänta ungefär 8-12 timmar tills fatet har kylts ner ordentligt.

🔦 Den idealiska serveringstemperaturen för de flesta öl är cirka 3 °C. Om temperaturen överstiger 7 °C så kan detta resultera i att ölet kan skumma för mycket.

🔦 Temperaturindikatorn blir blå när den inställda temperaturen har uppnåtts. Ju kallare ölet är, desto lättare är det att kontrollera skumkronan😉.

En annan orsak kan vara att dörren inte är stängd. 

🔦 För att lösa detta problem kan du kontrollera att dörren är ordentligt stängd.

🔦 Dörrlåset ska vara helt stängt och dörrtätningen får inte vara skadad.

🔦 Om dörrtätningen är skadad, kontakta din lokala distributör👨🔧.

En tredje orsak kan vara att dispensern står i en för varm miljö eller i direkt solljus. 

🔦 En lösning är att se till att dispensern håller öl vid en lägsta temperatur på 3 °C när omgivningstemperaturen är 38 °C eller lägre.

🔦 Dispenseraren kan skänka öl i temperaturer på upp till 38 °C (100,4 °F).

🔦 Placera inte dispensern i direkt solljus. Flytta kylenheten till en svalare plats eller skydda den från direkt solljus.

En fjärde orsak är att föremål eller väggar blockerar ventilationsgallren på sidorna och baksidan. 

🔦 För att lösa detta ska du se till att det finns ett minsta avstånd på 10 cm runt apparaten.

🔦 Du kan också ta bort hinder och/eller rengöra ventilationsgallren😉.

How did we do?

Hur kallt är ölet?

Contact