Problem med själva ölen

Det är för mycket skum i ölen

Kim
Updated 7 months ago by Kim

Ölen på fat smakar inte likadant som på flaska.

Kim
Updated 7 months ago by Kim

Ölen smakar konstigt/illa

Kim
Updated 7 months ago by Kim

Ölen är platt

Kim
Updated 7 months ago by Kim

Ölen kyls inte ner alls eller så tar det för lång tid.

Kim
Updated 7 months ago by Kim

Jag har inte använt min öltapp under flera dagar, är det säkert att dricka det öppnade faten som redan finns i?

Kim
Updated 7 months ago by Kim

Hur länge håller ett öppnat PerfectDraft-fat?

Kim
Updated 7 months ago by Kim

Contact