Toppen av fatet är löst/har ramlat av

Kim Updated by Kim

  1. Fatet har förvarats i frysen

Lägg aldrig ett fat i frysen, eftersom det kan skadas.

  1. Toppen skadades under transporten

How did we do?

Jag har problem med att bya fat

Öltappen ger ljud ifrån sig även om jag inte använder den

Contact