Finns det någon av och på knapp?

Kim Updated by Kim

Det finns ingen av och på knapp, då maskinen är menad att vara på dygnet runt för att hålla ölen kyld.

Skulle du behöva stänga av den så görs detta endast genom att koppla ur sladden.

Tänk på att hållbarheten av ölen påverkas om maskinen stängs av eller fatet tas ut under en längre tid.

How did we do?

Behöver jag köpa till en gasbehållare?

Hur mycket el konsumerar en Philips PerfectDraft öltapp?

Contact