Dörrarna på öltappen stängs inte

Kim Updated by Kim

  • De blåa spakarna är inte nedtryckta ordentligt, se till att du hör ett klick innan du stänger dörrarna
  • Tappkranen eller tuben är inte korrekt installerade.

Om du kan höja och sänka den blå spärren så innebär detta att fatet sitter rätt i maskinen.

How did we do?

Tappkranen sitter fast i fatet

Problem med att sätta i fatet i maskinen

Contact