Hur gör jag öltappen så barnsäker som möjligt?

Kim Updated by Kim

Tapphandtaget är lätt att skruva av och på.

Så du kan då förvara tapphandtaget utom räckhåll för barn, utan att behöva flytta öltappen!

How did we do?

Vad är måtten på Philips PerfectDraft?

Behöver jag köpa till en gasbehållare?

Contact