Min öl är platt😑

Robert Updated by Robert

Min öl är platt😑

🔦 Åtgärda detta genom att dra ner kranhandtaget helt och luta glaset korrekt. 

🔦 Tänk på att glaset måste vara helt rent🛁.

🔦 Om du använder ett fat som har en temperatur på 0°C, så kommer ölet att skumma mycket mindre.

🔦 Om du vill öka mängden skum under hällningen kan du hålla glaset längre bort från munstycket och hålla det mer upprätt.

How did we do?

Hur kallt är ölet?

Min öl är för skummig🧼

Contact