Kan jag styra en PerfectDraft Pro från flera enheter?

Daniele Updated by Daniele

Kan jag styra en PerfectDraft Pro från flera enheter?

Ja, men maskinen är utformad för att endast kunna styras av en enhet, så detta kanske inte är den mest praktiska metoden.

How did we do?

Vissa fat finns inte med i rullmenyn i programmet.

Contact