Returnera en produkt

Kim Updated by Kim

Enligt europeisk lag så har man rätt att returnera en oönskad vara inom 14 dagar efter att paketet mottagits.

Märk dock att varan måste vara oöppnad och i sin orginalförpackning för att kunna returneras.

Paketet kan skickas till följande adress med vilken transportör som du föredrar på egen bekostnad:

HOPT / Saveur Biere / Interdrinks

132 Rue du Chemin Vert,

59273 Fretin

Frankrike

När paketet kontrollerats så kommer en återbetalning av produktkostnaden genomföras till kontot som användes vid betalningen.

How did we do?

Mitt paket är försenat

Ange instruktioner för en leverans

Contact