Lådans innehåll

Robert Updated by Robert

🧐1 handtag för själva serveringen

🧐1 intallationsmanual

🧐1 bruksanvisning

🧐4 magneter i olika färger.

🧐1 maskin

🧐1 kranenhet

🧐1 strömsladd för europeiska uttag

🧐1 strömsladd för brittiska uttag

🧐1 droppbricka

How did we do?

Är den enbart avsedd för 6L-liters fat?

Hur stänger jag av min maskin?

Contact