Jag har inte använt min öltapp under flera dagar, är det säkert att dricka det öppnade faten som redan finns i?

Kim Updated by Kim

Ett öppnat fat som hålls under en konstant temperatur håller i 30 dagar, vare sig det är i öltappen eller i kylskåpet.

Skulle du under tiden ha kopplat ur maskinen, så rekommenderas det inte att fortsätta att konsumera detta fat.

Tips: Om du inte har använt din Philips PerfectDraft på flera dagar,så kan det vara bra att rensa tappkranen och tuben innan användning.

How did we do?

Ölen kyls inte ner alls eller så tar det för lång tid.

Hur länge håller ett öppnat PerfectDraft-fat?

Contact