Det läcker öl från maskinen

Kim Updated by Kim

Det kan finnas flera olika anledningar:

  • Tapphandtaget är inte ordentligt isatt
  • Tappkranen och tuben är inte isatta korrekt
  • Fatet är felaktigt
  • Tuben är sönder

How did we do?

Det ser ut som att fatet skadats, bör jag använda det ändå?

Det droppar öl från tappkranen

Contact