Problem med LCD-skärmen

Kim Updated by Kim

  1. En grön linje visas på skärmen och maskinen fungerar inte.

Det är möjligt att tappkranen eller fatet inte är korrekt installerade. Vänligen prova att koppla om allting igen. Det är viktigt att du hör ett klick när tappkranen sätts i fatet och när du trycker ner spärrarna i maskinen över fatet.

  1. En grön eller röd linje visas på skärmen och bakgrunden blinkar.

Koppla ur tappkranen, rengör den och koppla in den igen. Om detta inte löser problemet så kan du prova med ett annat fat och/eller en annan tub.

  1. Skärmen visar inte rätt nivå.

För att volymindikationen ska vara korrekt måste tapphantaget dras ned helt vid varje servering.

How did we do?

Öltappen ger ljud ifrån sig även om jag inte använder den

Jag har problem med att installera tappkranen i fatet

Contact