Det går inte att stänga dörren🚪

Robert Updated by Robert

Det går inte att stänga dörren🚪

🔦 Detta problem kan orsakas av ett hinder i kylskåpet.

Detta kan lösas genom att kontrollera att inget har fallit in i dispenseraren som hindrar att fatet kan sättas in helt.

🔦 Detta problem kan även bero på att kranenheten inte sitter ordentligt fast i fatet.

Sätt i kranenheten på nytt i fatet och se till så att du hör ett klick.

🔦 Det här problemet kan orsakas av att fatet inte är ordentligt isatt. 

För att lösa detta problem, sätt i fatet på nytt och se till att det står rakt upp.

How did we do?

Jag kan inte sätta in slangen i kranenheten😥

Contact