Tuben sitter fast i tappkranen

Kim Updated by Kim

Det kan vara flera orsaker:

  1. Du har inte tryckt på den blå knappen ovanpå tappkranen

Tryck alltid ned denna knappen, så släpper tuben automatiskt

  1. Tappkranen sitter fortfarande fast i fatet

Prova att koppla ur tappkranen från fatet innan du tar ut tuben med hjälp av de blåa knapparna

  1. Kranen har inte sköljts noga och innehåller rester av öl

Skölj kranen med varmt vatten för att få bort resterna och använd dig sedan av de blå knapparna för att koppla ur både tappkranen och tuben.

How did we do?

Maskinen gör ljud ifrån sig

Contact