Jag har svårigheter med att sätta i tuben

Kim Updated by Kim

  • Se till så att du hör ett klick när du satt i tuben i tappkranen

  • Tappkranen och/eller tuben har inte sköljts noga med varmt vatten

  • Tuben är trasig. Prova med en annan tub och se om detta gör skillnad.

How did we do?

Det droppar öl från tappkranen

Jag har problem med att bya fat

Contact