Tappkranen sitter fast i fatet

Kim Updated by Kim

  • Du har inte tryckt in de blåa knapparna på sidan av tappkranen
  • Det kan finnas rester av ölen i tappkranen och det har då klistrat fast, skölj under varmt vatten.
  • Fatet sitter fortfarande i maskinen, ta ut fatet ur maskinen innan du försöker koppla ur tappkranen

How did we do?

Temperaturen går upp mer och mer

Dörrarna på öltappen stängs inte

Contact