Ölen på fat smakar inte likadant som på flaska.

Kim Updated by Kim

Det är helt normalt då ölet på flaska genomgår en annan typ av fermentering än på fat och det resluterar då en skillnad i smaken.

How did we do?

Det är för mycket skum i ölen

Ölen smakar konstigt/illa

Contact