Het lukt mij niet om het biervat te vervangen

Kim Bijgewerkt door Kim

Open de deuren aan de voorzijde van de tap door op de ontgrendelingsknop te drukken. Til de blauwe vergrendelingshendels op. Verwijder het PerfectDraft vat met kraan uit de machine. Verwijder de kraan van het vat door de ontgrendelingsknoppen aan beide zijden van de kraan in te drukken. U moet een klik horen als u de kraan loslaat.

Nu moet u de slang uit de kraan halen, we adviseren om dit in de gootsteen te doen. Druk op de blauwe ontgrendelingsknop om de slang los te maken. Trek de slang aansluiting uit de kraan en verwijder vervolgens de slang uit het kraan.

Om hygiënische redenen moet u de kraan met heet water schoonmaken voordat u hem op het nieuwe vat monteert. Maak de kraan vochtig en neem vervolgens de bijgeleverde nieuwe slang en reinig deze met water alvorens hem in de kraan te steken. Plaats tenslotte het nieuwe PerfectDraft vat in de tap.

Bekijk ook dit filmpje (Frans gesproken maar de stappen zijn duidelijk in beeld!)

How did we do?

Er lekt bier uit de tap

Het aansluitpunt van het vat zit los

Contact