Felmeddelanden

Felkod E0

Felkod E0. Ingen panik!😨 Här är våra tips om hur du kan fixa det😉 Kod: E0 = Kan inte reglera trycket, inget fat har upptäckts. 🔦 Öppna och stäng dörren för en återställning och kontrollera sedan enhe…

Robert
Updated by Robert

Felkod E4

Felkod E4. Ingen panik!😱 Här är våra tips om hur du kan åtgärda det. Kod: E4 = Problem med temperatursensorn i kylskåpet. 🔦 Det här meddelandet kan dyka upp på grund av en eventuell defekt sensor. Åt…

Robert
Updated by Robert

Felkod E7

Felkod E7. Ingen panik😨 Här är våra tips på hur du kan fixa det😉 Kod: E7 = Problem med trycket i sensorn. 🔦 Det här meddelandet kan dyka upp på grund av en eventuell defekt sensor. Åtgärda detta geno…

Robert
Updated by Robert

Felkod E5

Felkod E5. Ingen panik😨 Här är våra tips på hur du kan fixa det😉 Kod: E5 = Problem med temperatursensorn på själva kylsystemet. . 🔦 Det här meddelandet kan dyka upp på grund av en eventuell defekt se…

Robert
Updated by Robert

Felkod E2

Felkod E2. Ingen panik😨 Här är våra tips på hur du kan fixa det😉 Kod: E2 = Rumstemperaturen är för hög. 🔦 Flytta apparaten till en svalare miljö och se till så att den inte placeras i direkt solljus.…

Robert
Updated by Robert

Felkod E1

Felkod E1. Ingen panik😨 Här är våra tips om hur du kan fixa det😉 Kod: E1 = allvarlig luftläcka, pumpen jobbar för länge. 🔦 Kontrollera att kranenheten är väl ansluten. 🔦 Anslut allting igen. 🔦 Om "fe…

Robert
Updated by Robert

Felkod E3

Felkod E3 Ingen panik😨 Här är våra tip på hur du kan fixa det😉 Kod: E3 = Möjligt problem med fläkten: kylelementet överhettas. 🔦 Kontrollera att fläktarna är igång och se till att ventilationen inte…

Robert
Updated by Robert

Felkod E6

Felkod E6. Ingen panik!😨 Här är våra tips om hur du kan fixa det😉 Kod: E6 = Problem med temperaturen. 🔦 Det här meddelandet kan dyka upp på grund av en möjlig defekt sensor. Åtgärda detta genom att s…

Robert
Updated by Robert

Contact