Het slangetje zit vast

Daniele Bijgewerkt door Daniele

- Het slangetje zit simpelweg vast 😥

Dit los je zo op : 😉

🔦 Zorg ervoor dat je de tapunit eerst van het vaatje verwijdert.

🔦 Maak de slang los van de tapunit door op de ontgrendelknop te drukken.

🔦 De slang moet omhoog komen. Zo niet, duw deze er dan van onderen uit.

- De slang zit vast door kleverige bierresten in de tapunit

🔦 Geen probleem, spoel de tapunit af met schoon warm water tot de bierslang loskomt.

🔦 Na het lostrekken van het slangetje, geef de tapunit een grondige wasbeurt. 

How did we do?

Waarom is heeft machine zichzelf gereset?

Ik kan het slangetje niet in de taphendel krijgen😥

Contact