condensatie op het metaal van de biertap😖

Er is wat condensatie op het metaal van de biertap😖

- Geen probleem, dit is een natuurlijk gevolg van het feit dat het metaal kouder is dan de omgevingstemperatuur van het bier.

- Let op het lekbakje en giet het regelmatig leeg

How did we do?

Wat is die witte pasta in de buurt van de ventilator van mijn machine?

Mijn volume-indicator geeft vol aan, ook al is het geen vol vat...

Contact